Mengamati, Melihat, memahami, Dan Menuliskannya

Senin, 12 November 2012

yang pertama..........

Yang pertama kali masuk Islam dari golongan wanita dan laki-laki adalah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid,Yang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib,Orang yang pertama kali mengeraskan bacaan al-Qur’an di kota Makkah adalah Abdullah bin Mas’ud,Wanita yang pertama gugur menjadi syahidah dalam Islam adalah Sumayyah bin Khubbath (Ibu Ammar bin Yasir),Khatib yang pertama kali menyerukan agama Allah adalah Abu Bakar as-Shiddiq,Pedang yang pertama kali dihunus dalam Islam, adalah pedang Zubair bin Awwam,Rumah yang pertama kali digunakan untuk mengemban dakwah Islam adalah rumah Arqam bin Abi al-Arqam,Orang yang pertama kali berhijrah ke Habsyah; dialah Utsman bin Affan bersama isterinya Ruqayyah,Duta pertama dalam Islam, adalah Mush’ab bin Umair,Yang pertama kali menjadikan rumahnya sebagai masjid yang digunakan untuk shalat adalah Ammar bin Yasir,Orang Anshar yang pertama kali masuk Islam adalah As’ad bin Zurarah.
AKU ADALAH ANAK PERTAMA UNTUK 2 ORANG ADIK ( he2x...)

Tidak ada komentar: